Sunday, August 8, 2010

Penyuwunan drajat

Denagn melaksanakan amalan ini, Insya Allah terkabul segala yang kita hajatkan.
Caranya :

Setiap jam 21.00 berjalan-jalan sampai jam 23.00. Dalam hati berdo’a memohon agar segala yang kita hajatkan dapat terkabulkan. Selama berjalan tersebut, dilarang untuk menoleh kesamping ataupun ke belakang juga dilarang bicara (membisu).
Do’anya :

“Bismillahirrohmaanirrohim, Sang Pangagen-angen sirhu, masupa wrinarna angen-angen hu, masupe ing dzate wahyu, drajat kang tak angkat atas kersane kang Maha Suci.”
Juga dengan lelaku sebagai berikut :

1. Hari Selasa Legi
Memakai pakian serba putih, sore harinya duduk menghadap ke utara, melambatkan nafas (halus), mengheningkan angan-angan sambil berdo’a seperti dibawah ini :

“Bismillahirrohanirrohim, sallallaahu’alaihi wasallam, Mutmainnah nuring rasa mulya kang nglimput ing dzat jasmani ! Kulo nyuwun nugraha kula, Ing awal tekaning akhir atas saking dawuhe Kang Maha Suci Yaa Hu Akbar”.

2. Hari Rabu Pahing
Memakai pakaian serba hitam, berjalan ngalor ngidul 7 tindak sambil
menahan nafas, lalu duduk menghadap selatan sambil berdo’a :

“Bismillahirrohmaanirrohim, sallallahu’alihi wasallam, Amarah nuring rasa arsaya kang nglimput sagunging karsa, njurungana kerdyating karsa kula, sinembadana dening kang maha kuasa, Yaa Hu Akbar”.

3. Hari Jum’at Pon
Memakai pakaian serba kuning, duduk menghadap ke timur sambil
berdo’a seperti ini :

“Bismillahirrohmaanirrohim, Supiyah nuring karenan kang nglimput sagunging katresnan jati ! titiken rasane umat, kumpulan ing rahsa kula, atas saking kersane kang maha Makiki, Yaa Hu Akbar”.

4. Hari Ahad Pon
Memakai pakaian serba merah, duduk menghadap ke barat, kedua
tangan dipangku di lutut dan berdo’a :

“Bismillahirrohmaanirrohim, sallallahu’alaihi wasallam, Luwamah nuring rahsa sarosa kang nglimput sagunging kasantosan ! njurungana saosaking sedya kula, sinembadana dening kang maha Kuasa, Yaa Hu Akbar”.

No comments:

Post a Comment