Sunday, August 8, 2010

Penolak tenung tujuhlayar

Allohumma kulhu buntet,kulhubalik,durgateluh,jin setan peri prayangan padha mara padha mati,jelma mara jelma mati,mati kersaning Alloh.

Lakune:
Mutih 7 hari 7 malam,dan di sambung patigeni sehari semalam, di mulai hari sabtu kliwon
mantra di baca sembari matahari terbenam,di bacakan di air yang di simpan dalam pinggan,bacakan banyu kadamu 3x dan minumkan orang yang terkena tenung.

No comments:

Post a Comment