Tuesday, August 31, 2010

Amalan agar terhindar dari hipnotis

Banyak sekali bentuk kejahatan di muka bumi ini,dan akhir-akhir ini di nusantara tercinta ini sedang marak-maraknya kejahatan dengan cara menghipnotis korbanya,maka kita semua harus waspada dan harus mengantisipasi agar diri kita terhindar dari korban kejahatan hipnotis,berikut ini cara untuk menangkal agar kita terhindar dari hipnotis atau gendam.

Caranya:
Amalkan wiridan ini setiap sesudah sholat Subuh dan Ashar dengan istiqomah (terusmenerus): 
“LA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LA SYARIKALAH LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WAHUWA ALA KULLI SYAI’IN QODIR” (100 kali)  
Dengan menjalankan amalan tersebut di atas, semua kekuatan gaib yang dilancarkan orang yang sirik akan menjadi tawar dengan seizin Allah SWT. Insya Alloh.

No comments:

Post a Comment