Thursday, August 26, 2010

Amalan mengangkat benda jarak jauh

Ilmu ini untuk mengangkat benda dari jarak jauh tanpa kita menyentuhnya.
Amalan dibawah ini harus dipenuhi agar dapat menguasai ilmu tersebut:

Caranya:
1. Sholat hajat 40 malam berturut-turut dan setiap kali selesai solat hajat baca wiridan ini sebanyak 1299 kali.
  
اًﺪَﺣَأ ْﻢُﻜِﺑ ﱠن َﺮِﻌْﺸُﻳ ﻻَو ْﻒ ﱠﻄَﻠَﺘَﻴْﻟَو 

2. Selesai khatam amalan tersebut cobalah latihan fokuskan pikiran anda ke arah benda dengan niat benda tersebut bisa terangkat.
3.Untuk permulaan cobalah latihan mengangkat benda ringan-ringan saja seperti kertas. Bila anda sudah mahir cobalah yang berat-berat.
4. Tiada jaminan dengan sekali latihan amalan ini bisa anda kusai, hanya dengan Kesungguhan dan niat yang ikhlas. 

No comments:

Post a Comment