Sunday, August 1, 2010

Aji sugih banda

Ingsun amatek ajiku si wisakarma,marmati kakang kawah adhi ari-ari,sadulurku papat kalima pancer,sadulurku kabeh bae,kang metu bareng sadina lan ora metu bareng sadina lan sadulurku kabeh bae,bapanta ana ngarep,ibunta ana mburi,mara bukaken gendhongku maju pat kang ana ing keblat papat kalima tengah,ayo padha tumandangna babarengan padha gawenen kalumpukna dadi siji.

Lakune:
puasa 40 hari makannya sekali sehari hanya setiap jam 12 malam
setelah selesai di sambung dengan nglowong 3 hari 3 malam di mulai pada hari rabu pon.
aji di baca setiap jam 12 malam

No comments:

Post a Comment