Monday, August 9, 2010

Pengasihan nyuwita

Lakune:
Nglowong 3hari 3 malam,di mulai hari kamis wage.
syaratnya:
ambilah batu atau tanah bekas pijakan kaki orang yang di maksud ( di tuju ),terus di bungkus dengan kain kafan/mori. pada waktu nglowong tidak boleh tidur. boleh tidur selepas jam 12 siang tapi hanya beberapa saat saja.
Mantranya:
Koiman biskistidalikumulaahu,wa'anatukpakun walalalina amin.

No comments:

Post a Comment