Friday, August 27, 2010

Aji bengkeleng

Ajian ini di jaman dahulu sangat di rahasiakan, karena itu sangat jarang orang yang memilikinya. 
Kelebihan ajian ini sebagai ilmu kebal, dan jika kalau orang yang mengamalkan ajian ini sempurna, bila kena senjata tajam ataupun peluru rasanya seperti kena tetesan air.

Caranya :
- Puasa 40 hari
-Selama puasa mantera aji tersebut dibaca 21x setiap selesai sholat fardhu. Dan tengah malam setelah selesai sholat hajat dibaca 75x.
- Setelah selesai puasa, setiap selesai sholat fardhu cukup dibaca 3x
-Dilarang berjinah dan minum-minuman keras.

Mantranya :
Bismillahirrohmanirrohim
Salam alaikum salam
Dzatulloh naretes dadi aku
Wirajatulloh reksanen aku
Kijratulloh kedadehane aku
Bengkeleng guruning wesi
Wesi pulsani ratune wesi
Sapa sediya ala marang aku
Ajal banyu tes naretes dadi banyu
(Ya hu Alloh 3x)

No comments:

Post a Comment