Thursday, August 26, 2010

Aji makdum sarpin

Ajian ini mempunyai kegunaan untuk bertemu dengan bayangan anda sendiri yang siap anda suruh untuk keperluan apa saja.

Caranya:
- Puasa selama 7 hari dan hari terakhir tidak tidur semalam suntuk.
- Di hari terakhir puasa kalau bisa selamatan ayam kampung jago
- Selama berpuasa mantra dibaca 21x dan setelah sholat hajat dibaca 41x, setelah anda selesai menjalani puasa mantra cukup dibaca 1x setiap hari.
- Kalau ingin menggunakan ajian ini baca 3x sambil bersemedi,insya Alloh akan bertemu dengan kembaran anda.

Mantranya:
Bismillahirrohmanirrohim,Sang kun dzat sukma
Sukma diluwih kang ono jatining wawayangan
Niendang sukma diningsih kang ngideri jroning,
wawayangan ojo ngaling ngalaing aku,aku arep ketemu kadangku kang sejati kang langgeng tan owah gingsir,siro metuo dak kongkon... (sebut keperluannya).

No comments:

Post a Comment