Wednesday, August 25, 2010

Aji selasih ireng

Caranya:
- Puasa senin kamis selama 7 senin 7 kamis.
- Pati geni selama 1 malam.

“Bismillahirrohmanirrohiim,Sun matek aji, ajiku si selasih ireng,Dak tandur ing lemah ireng,Ngisore lemah ireng ana dedak mateng,Ulo dedak mateng siro sun kongkon,
Mlebuwo guo garbane si ………. (sebut namanya)
Remeken balunge,Ketemu tangi dekno,Ketemu lungguh lakokno,Yitmane tunggalno yitmaku,
Sukmane tunggalno sukmaku,Ora pisah yen durung pati kang medhotno,Pisah saking kersaning Alloh.”

No comments:

Post a Comment