Saturday, August 14, 2010

Ilmu Khadam Yaa Siin

Amalan ini berguna untuk mengundang dan menjalin persahabatan dengan salah
satu malaikat dari 17 khodam surat Yaa Siin yang bernama Abdul Syiral.        
Syaratnya adalah puasa sunnah selama 7 hari.
Pada malam harinya sholat sunnah hajad / tahajud lah sebanyak 2 raka’at dalam ruang khalwat atau masjid yang gelap gulita.
Setiap raka’at, setelah membaca surat Al – Fatihah bacalah surat Yaa Siin 1 kali. Setelah salam bacalah surat Yaa Siin sebanyak 3 kali. Setiap sampai pada ayat 1, pembacaannya di ulang sebanyak 100 kali dan ketika sampai pada ayat 58 pembacaannya diulangi sebanyak 333 kali.       
Setelah semuanya selesai, langsunglah pura – pura tidur atau tidur sungguhan ditempat tersebut dengan wajah dan badan menghadap ke arah kiblat.
insya Allah nanti akan datang seorang malaikat yang menjadi khodam surat Yaa Siin dan membangunkan kalian, kemudian ajaklah berkenalan.
Khodam ini siap untuk membantu semua persoalan kalian, dengan ijin Allah s.w.t. Seperti melunasi hutang, memberikan makanan, mengobati penyakit dan lainnya.

No comments:

Post a Comment