Saturday, August 14, 2010

Ilmu pukulan angin

  Dengan daya khodam, konsentrasi dan kepekaan Tenaga Dalam akan bisa anda
memunculkan energi yang dahsyat yang disebut tenaga dalam pukulan angin.  

Untuk mendapatkan Ilmu Tenaga Dalam tersebut bisa ditempuh melalui laku tirakat (riyadhoh) sebagai berikut:
1. Shalat Hajat Rakaat 1 setelah membaca Al Fatihah lalu membaca Al Kafirun    

Rakaat 2 setelah membaca Al Fatihah lalu membaca Al Ikhlas    
Rakaat 3 setelah membaca Al Fatihah lalu membaca Al Kafirun    
Rakaat 4 setelah membaca Al Fatihah lalu membaca Al Ikhlas 

2. Puasa sunnah 3 hari Malam hari setelah sholat hajat membaca : Al Fatihah 51 kali At-Taubah ayat 128 sebanyak 51 kali At-Taubah ayat 129 sebanyak 51 kali 


BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. LAQOD JAA-AKUM ROSUULUN MIN ANFUSIKUM 'AZIIZUN 'ALAIHI MAA 'ANITTUM HARIISHUN 'ALAIKUM BIL MU'MINIINA RO-UUFUR ROHIIM. FA-IN TAWALLAU FAQUL HASBIYALLOO-HU LAA ILAAHA ILLAA HUWA 'ALAIHI TAWAKKALTU WAHUWA ROBBUL 'ARSYIL 'AZHIIM.


 3. Baca surat At-Taubah setiap sholat fardhu selama 11 hari
Setelah semua amalan di atas dilaksanakan, Insya Allah Tenaga Dalam Pukulan angin siap digunakan atau difungsikan.   

No comments:

Post a Comment