Tuesday, September 7, 2010

Penetralisir guna-guna

Apabila ada saudara anda yang diguna-guna, baik itu guna-guna dengan gambar, di bubuk, di jaran goyang, teluh, sihir, dipasangi dsb, maka anda dapat membaca aji mantra ini pada air dalam pinggan putih 3 atau 7 kali dan diminumkan pada penderita.

Inilah bacaannya :

“Bismillaahi Allahumma’ya fattah ya muhith ya muhith ya ya muhith ya sulthon ya laailahaillallohu Muhammadarrosullulloh. Tulak tunggal, tulak tunggal, tulak tunggal, nuju luput kang tinuju kena kang nuju iya baliya, ya baliya, ya baliya laailahaillallohu muhammadarrosullullah ora ingsun kuasa tulak ing gambar lan tulak ing bubuk lan tulak ing pasangan anging Allah kang nulak teka tulak, teka tulak, teka tulak ambalika marang kang dursila ya laailahaillallahu marang kang dersila ya laailahaillallahu muhammadarrosullullahu sallallohu alaihi wasallam.”

No comments:

Post a Comment