Wednesday, September 1, 2010

Ilmu hikmah khodam Kursi

Amalan ini berguna untuk mengundang dan menjalin persahabatan dengan 7 orang malaikat yang menjadi Khodam dari Ayat Kursi.           
Caranya :
puasa sunnah selama 7 hari, dan amalannya dibaca 187 kali setiap selesai sholat fardhu dan 1000 kali pada malam hari setelah sholat hajad.           
Amalannya : 
“Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu, laa ta’khudzuhu sinatuw walaa nawmun, lahu maa fiis samaawaati wamaa fiil ardhi man dzaal ladzii yasyfa'u 'indahu illaa bi-idznihi, ya'lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyay-in min 'ilmihi illaa bimaa syaaa, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardha walaa ya-uuduhu hifzhuhumaa wahuwal 'aliyyul 'azhiimu.”          
Pada malam terakhir, insya Allah 7 orang khodam ayat Kursi tersebut akan datang dan siap untuk membantu semua hajat anda.
 

No comments:

Post a Comment