Thursday, September 2, 2010

Pelet mabuk cinta

Caranya :
Puasa 3 hari: Selasa, Rabu dan Kamis dan saat berbuka hindari makanan yang bergaram.
Para Kamis malam, berdiri di halaman rumah menghadap orang yang dikasihi.
Bila kita tidak tahu tempat tinggalnya maka harus menghadap ke empat penjuru mata angin secara bergantian dengan membaca mantranya.

NERAJI ALAM TERHEMPAS DI BATANG NYIUR
SAMPAIKAN DOAKU MALAM HARI INI KEPADA RUH … (Nama orang yang dituju), JANGANLAH IA ….. (namanya lagi) DIBERI TETAP TIDUR. APABILA BANGUN DISURUH BERDIRI. APABILA IA BERDIRI DISURUH TERJUN. TIADA BERTANGGA MABUK GILA, MABUK BERCINTA. DATANGLAH RUH ….. BERKAT DOA INI MIMPI ALLAH MIMPI BAGINDA RASULULLAH.
Lalu baca: Laa Ilaaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Perhatian: Selama puasa tidak boleh kencing berdiri.

No comments:

Post a Comment