Thursday, September 2, 2010

Memindahkan penyakit ke hewan

Pengobatan ini adalah diperuntukkan penyakit yang susah sembuhnya, kronis atau mereka yang takut di operasi secara medis, maka dengan therapy ini penyakit seberat apapun Insya Allah bisa disembuhkan dengan izin Allah. 
Saat mau memotong hewan sebagai DAM baca munajat seperti serta do’a dibawah ini:   “Ya Allah 3x dengan Dam .… ( kambing, sapi) sebagai tebusannya. 

Hamba berniat memohonkan kesembuhannya si.... bin/binti …. ampuni dan kasihinilah dia.Angkat dan lenyapkanlah penyakitnya serta semua bala’nya. Berilah kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas penyakit. “ Bi idznillah, bi Qudratillah, bi Quwwatillah, bi izzatillah, bi syafa’ati Rosulillah. Al-Fatehah 1x  Surat al-Kautsar 1x   “Allahumma hadza laka Allahumma innahu fidaa’I fataqobalhu minny” 1x  Setelah selesai barulah kita meyembelih hewan tersebut dengan menghadap kiblat dan daging tersebut kita shodaqoh kan tetapi orang yang sakit dan ahli warisnya tidak boleh makan daging  
Dam tersebut. Selanjutnya yang disuruh minum air yang telah dibacakan al-Qur’an 9-11-1721x, tergantung berat ringannya penyakit. Bii idznillah  

No comments:

Post a Comment