Thursday, September 16, 2010

Aji bada tubi

Sebenarnya aji Bada' Tubi ini merupakan aji kekebalan yang tak kalah dengan aji Tameng Waja atau Blabak Pengantolan. 
Bahkan aji ini mempunyai kelebihan untuk bertempur. Ilmu kontak Bada' Tubi bisa membikin lawan kaku seperi patung (terkunci).

Amalannya sebagai berikut :

"Bada' tubi bismillah ruhi bihih tadat, Ila kayfi assrori bi ba'yinihin thoowat,
Narudhu bikal a'da min kulli, Wijhatin wabil ismi tarmihim, Minal bu'di bi syatat, Wa ashmim, wa abkim, Tsuma a'mi a'duwi wa a'duwana, Wa ah krishum, Ya zaljalali bihu us hamat."

Caranya : 

a. Puasa 40 hari (puasa sunnah) 
b. Selama puasa etelah sholat fardhu amalanya di baca 77 kali. 
c. Selesai sholat hajat dibaca sebanyak-banyaknya.

No comments:

Post a Comment